Home » , » Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o

Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o

GAME NAME
Tsugi no Giseisha o Oshirase 
Shimasu Kimi to Ko no Hateru 
Kotonai Kurayami o
LANGUAGE
JPN
RELEASE DATE
2011
GENRE
JPN, Adventure
VIDEO GAME
Link Youtube
DOWNLOAD

Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o is an Adventure game, developed and published by Boost On, which was released in Japan in 2011.
Share this article :